Kundeservice som en tjeneste

Alle våre konsulenter jobber fra vår servicedesk i Norge, holder et høyt nivå, og er erfarne brukere av både saksbehandlingsløsninger og ulike typer applikasjoner som ofte benyttes i et kundesenter

Kundeservice som en tjeneste

Alle våre konsulenter jobber fra vår servicedesk i Norge, holder et høyt nivå, og er erfarne brukere av både saksbehandlingsløsninger og ulike typer applikasjoner som ofte benyttes i et kundesenter

Kundeservice som funksjon spenner over mange dispipliner. Mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy skal spille sammen for å produsere en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostand.

For enkelte kunder kan det være kostandseffektivt å kjøpe dette som en tjeneste. Vi har en inhouse supportorganisasjon som betjener mange ulike oppdragsgivere og teknologier.

  • Alle våre konsulenter jobber fra vår servicedesk i Norge. De ansatte holder høyt nivå og er erfarne brukere av både saksbehandlingsløsninger og ulike typer applikasjoner som ofte benyttes i et kundesenter. I tillegg bygger vi spesifikk kompentanse på oppdragsgivers teknologi når vi skal produsere kundeservice på kundespesifikke løsninger og teknologier
  • Vi kan levere tjenesten inklusive saksbehandlingsplattform eller vi kan jobbe i oppdragsgivers plattform
  • Vi kan levere ulike nivåer av kundeservicefunksjonen og i ulike grader av samhandling med oppdragsgivers egne ressurser. Vi vil operere som en integrert del av oppdragsgivers kundeservice-stack, og vi opptrer på vegne av oppdragsgiver i alle møter med kunden
  • Vi kan levere hele funksjonen eller jobbe i samarbeid med kundens egne ressurser. Vi vil være en integrert del av oppdragsgivers kundeservice-stack, og vi opptrer på vegne av oppdragsgiver i alle møter med kunden
  • Vi tilpasser tjenesten til din bedrift og sørger for at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstider og servicegrad samsvarer med din bedrifts behov