Kundeservice som en tjeneste

Alle våre konsulenter jobber fra vår servicedesk i Norge, holder et høyt nivå, og er erfarne brukere av både saksbehandlingsløsninger og ulike typer applikasjoner som ofte benyttes i et kundesenter
 
 
 
 
Kundeservice som funksjon spenner over mange disipliner. Mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy skal spille sammen for å produsere en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad.

For enkelte kunder kan det være kostandseffektivt å kjøpe dette som en tjeneste. Vi har en inhouse supportorganisasjon som betjener mange ulike oppdragsgivere og teknologier.

    • Alle våre konsulenter jobber fra vår servicedesk i Norge. De ansatte holder høyt nivå og er erfarne brukere av både saksbehandlingsløsninger og ulike typer applikasjoner som ofte benyttes i et kundesenter. I tillegg bygger vi spesifikk kompentanse på oppdragsgivers teknologi når vi skal produsere kundeservice på kundespesifikke løsninger og teknologier
    • Vi kan levere tjenesten inklusive saksbehandlingsplattform eller vi kan jobbe i oppdragsgivers plattform
    • Vi kan levere ulike nivåer av kundeservicefunksjonen og i ulike grader av samhandling med oppdragsgivers egne ressurser. Vi vil operere som en integrert del av oppdragsgivers kundeservice-stack, og vi opptrer på vegne av oppdragsgiver i alle møter med kunden
    • Vi kan levere hele funksjonen eller jobbe i samarbeid med kundens egne ressurser. Vi vil være en integrert del av oppdragsgivers kundeservice-stack, og vi opptrer på vegne av oppdragsgiver i alle møter med kunden
    • Vi tilpasser tjenesten til din bedrift og sørger for at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstider og servicegrad samsvarer med din bedrifts behov

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert informasjon om våre tjenester og produkter.