Teknisk support som en tjeneste

Vi har en inhouse supportorganisasjon som betjener mange ulike oppdragsgivere og teknologier
 
 
 
Teknisk support som funksjon spenner over mange disipliner. Mennesker, kompetanse, prosesser og verktøy skal spille sammen for å produsere en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad.

For enkelte kunder kan det være kostandseffektivt å kjøpe dette som en tjeneste. Vi har en inhouse supportorganisasjon som betjener mange ulike oppdragsgivere og teknologier.

    • Våre tjenester kan benyttes som intern support for egne ansatte på selskapets IT plattform eller som ekstern support på selskapets produkter for selskapets kunder og partnere
    • Alle våre konsulenter jobber fra vår servicedesk i Norge. De ansatte holder høyt nivå og er erfarne brukere av både saksbehandlingsløsninger og ulike typer applikasjoner som ofte benyttes i et supportsenter. Vi har kjernekompetanse på en rekke standardløsninger fra de store produsentene av teknologi som Microsoft, AWS og Zendesk. Alle våre konsulenter har en eller flere tekniske sertifiseringer. I tillegg bygger vi spesifikk kompentanse på oppdragsgivers teknologi når vi skal produsere support på kundespesifikke løsninger og teknologier
    • Vi kan levere tjenesten inklusive saksbehandlingsplattform eller vi kan jobbe i oppdragsgivers plattform
    • Vi kan levere ulike nivåer av supportfunksjonen og i ulike grader av samhandling med oppdragsgivers egne ressurser. Vi vil operere som en integrert del av oppdragsgivers support-stack, og vi opptrer på vegne av oppdragsgiver i alle møter med kunden
    • Vi tilpasser tjenesten til din bedrift og sørger for at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstider og servicegrad samsvarer med din bedrifts behov

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert informasjon om våre tjenester og produkter.