Rådgivnings-
tjenester

Gode råd er nøkkelen til gode løsninger
 
 
 
 
Complit leverer rådgivningstjenester som sikrer at våre kunders løsninger gir ønsket verdi. Vi er kundens rådgiver, og bidrar med både teknisk, operasjonell og strategisk rådgivning.

Vårt mål er å bidra til at kunden velger riktig løsning, at den implementeres på en måte som matcher kundens forutsetninger, og at løsningen forvaltes på en hensiktsmessig måte etter å ha blitt satt i produksjon. Vi har en praktisk tilnærming til faget, og har hele tiden fokus på at ting skal kunne være gjennomførbare for både oss og kunde. Vi jobber med ulike grader av involvering med kunde, slik at man kan velge det nivået av bistand man trenger.

Rådgivning
 • Støtte til valg av nye tekniske løsninger
 • Behovsanalyser og workshops for kartlegging av arbeidsflyter og prosesser
 • Gjennomføring av Proof of Concept
 • Gjennomgang av eksisterende teknisk og operasjonelt miljø
 • Strategisk rådgivning for kundesenter og servicedeskfunksjoner
Implementering
 • Oppsett og implementering av tekniske løsninger
 • Restrukturering av eksisterende tekniske løsninger
 • Oppsett og implementering av outsourcet support eller kundeservice
 • Integrasjoner og utvikling av custom apps i Zendesk
Opplæring av kundens organisasjon
 • Forvaltning og optimalisering
 • Løpende teknisk forvaltning av Zendesk og kundesentermiljøer
 • Planlegging og gjennomføring av tekniske endringer og optimaliseringer
 • Rapportering, innsikt og analyse
 • Planlegging og gjennomføring av operasjonelle optimaliseringer

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert informasjon om våre tjenester og produkter.