Zendesk

The ultimate customer service platform

Zendesk is a customer service platform that helps businesses provide exceptional customer service. The platform offers a variety of features that make it easy for businesses to manage customer inquiries, respond to questions, and resolve issues

 
 

Build long-lasting customer relationships with Zendesk

Long-lasting customer relationships start with exceptional customer service. When you provide your customers with a positive experience, they are more likely to return and use your products or services.

 

All in one place

En av de viktigste fordelene med å bruke Zendesk er at det lar bedrifter sentralisere sine kundeservicekanaler til en enkelt plattform. Dette betyr at kundeserviceagenter kan se alle kundehenvendelser, uavhengig av kanal, fra ett sted. Dette gjør det enkelt å administrere og svare på henvendelser, noe som forbedrer responstidene og reduserer risikoen for at henvendelser faller igjennom. Nå med kraftig AI-motor for høyere presisjon og effektivitet.

Reporting and analysis

Another advantage of Zendesk is its powerful reporting and analysis features. With detailed metrics and insights into customer behavior and support performance, businesses can make data-driven decisions to improve their support processes and provide a better customer experience

La AI bære lasten

Kundeservice er ikke alltid lett. Zendesk Generative AI – drevet av OpenAI – er skapt for å gjøre det enklere. Du kan enkelt endre tone of voice, få den til å skrive støtteartikler og deployere roboter som høres ut som mennesker. Zendesk har gjort alt dette enklere enn noen gang. Gi agentene en AI-boost til å løse problemer med hastighet og konsistens.

Resolve complex customer issues

Zendesk offers a range of tools and features that enable businesses to organize, track, and resolve customer inquiries and issues efficiently. Here is a brief explanation of how Zendesk addresses complex problems:

 1. Channel aggregation: Zendesk allows businesses to gather customer inquiries from various channels such as email, chat, social media, and phone in one place. This makes it easier to manage multiple customer interactions.
 2. Omnichannel support: Zendesk enables a seamless customer experience by allowing customers to initiate a conversation on one channel (e.g., email) and continue on another (e.g., chat) without losing context.
 3. Ticket handling: Customer inquiries are organized as 'tickets' that can be assigned to specific agents or teams. This helps prevent duplication of efforts and ensures that each case is handled by the right person.
 4. Automatisation: Zendesk allows you to create automated workflows and rules to handle common questions or steps in issue resolution. This frees up time for agents to focus on more complex cases.
 5. Self help: The platform enables the creation of a knowledge base and FAQ sections where customers can find answers to common questions without having to contact customer support.
 6. Reporting and analysis: Zendesk provides insights into customer interactions, response times, resolution effectiveness, and other key metrics. This helps organizations evaluate and enhance the customer experience.
 7. Scalability and customization: Regardless of the size of the business, Zendesk can be customized to meet specific needs. It offers the ability to add additional functionality as required.
 8. Integrations: Zendesk can be integrated with other business tools such as CRM systems, chatbot platforms, and more, to streamline workflows and further enhance the customer experience
 9. AI-boost: Få tilgang på Zendesk AI som er bygget på milliarder av ekte kundeserviceinteraksjoner. Den forstår kundeopplevelsen, noe som betyr at du merker kraften av personlig støtte fra dag én – uten ekstra arbeid.

Benefits of Zendesk

The features and tools of Zendesk can assist businesses in providing exceptional customer service, which can lead to increased customer satisfaction.

Zendesk can help businesses reduce the costs of customer service by automating tasks and improving efficiency.

Zendesk can assist businesses in enhancing customer loyalty by building stronger customer relationships.

Zendesks verktøy og funksjoner kan hjelpe kundeserviceagenter med å jobbe mer effektivt, noe som kan føre til økt produktivitet. AI-Boost på flere områder reduserer mye av tidsbruken per kundehenvendelse.

Zendesk's analytical tools can assist businesses in better understanding customer needs, leading to improved customer service and increased revenues.

Mer enn bare kundeservice

With Zendesk, your business has the capability to handle a wide range of operational tasks.

Customer Service

Zendesk provides businesses with the opportunity to deliver top-tier customer service.

Sales tool

With Zendesk Sell, you can more easily track customers and achieve budgets.

Sunshine

Reach out to customers more easily. Sunshine provides developers with everything they need.

 

Marketplace

Access Zendesk Marketplace and find apps and themes as needed.

 

Plans and prices

Your complete solution for ticketing, help center, voice, and powerful AI.

Support Professional

NOK 600 pr måned/ pr agent
 • Ticketing system
 • E-post og Facebook
 • Forretningsregler
 • Reporting and analysis
 • Åpningstider
 • CSAT
 • Flerspråklig support
 • SLA
 • Klartgjort for AI

Suite Growth

NOK 949 pr måned/ pr agent
 • Ticketing system
 • E-post, chat, voice
 • Hjelpesenter
 • Chatbot
 • Rapportering
 • Svarmaler
 • Automatisering
 • SSO/ 2FA
 • Agent Workspace
 • API-er
 • Integrasjoner og apper
 • Tilgang til Zendesk support
 • Service level agreements (SLA)
 • Customer satisfaction ratings (CSAT)
 • Flerspråklig support og innhold
 • Åpningstider
 • Self-service portal

Suite Professional

NOK 1249 pr måned/ pr agent
 • Ticketing system
 • E-post, chat, voice
 • Hjelpesenter
 • Chatbot
 • Rapportering
 • Svarmaler
 • Automatisering
 • SSO/ 2FA
 • Agent Workspace
 • API-er
 • Integrasjoner og apper
 • Tilgang til Zendesk support
 • Service level agreements (SLA)
 • Customer satisfaction ratings (CSAT)
 • Flerspråklig support og innhold
 • Åpningstider
 • Self-service portal
 • Tilpasset og live analyse
 • Sidesamtale
 • Kunnskapsbasert routing
 • Integrert forum og community
 • Fleksibel Dataplassering
 • HIPAA
 • Tilgang til Sunshine
 • Klargjort for avansert AI

Suite Enterprise

NOK 1845 pr måned/ pr agent
 • Ticketing system
 • E-post, chat, voice
 • Hjelpesenter
 • Chatbot
 • Rapportering
 • Svarmaler
 • Automatisering
 • SSO/ 2FA
 • Agent Workspace
 • API-er
 • Integrasjoner og apper
 • Tilgang til Zendesk support
 • Service level agreements (SLA)
 • Customer satisfaction ratings (CSAT)
 • Flerspråklig support og innhold
 • Åpningstider
 • Self-service portal
 • Tilpasset og live analyse
 • Sidesamtale
 • Kunnskapsbasert routing
 • Integrert forum og community
 • Fleksibel Dataplassering
 • HIPAA
 • Tilgang til Sunshine
 • Klargjort for avansert AI
 • Avansert databeskyttelse og sikkrhet
 • Sandbox
 • AI-basert innholdsstøtte
 • innholdsblokker
 • Egendefinerte agentroller
 • Dynamiske, kontekstavhengige arbeidsområder

Vi bistår med implementering og support

Interested to learn more?

Please feel free to contact us for more detailed information about our services and products.