Complit AS

Hvordan kundeservice kan bidra til å realisere FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål (ESG) er en ambisiøs plan for å ta tak i de største utfordringene verden står overfor, fra klimaendringer og ulikhet til fred og velstand. Mens disse målene ofte forbindes med store organisasjoner og regjeringer, har kundeservicebransjen en unik mulighet til å spille en aktiv rolle i å realisere dem.

Miljøvennlig kundeservice
Kundeserviceoperasjoner kan ha en betydelig innvirkning på miljøet. Ved å implementere bærekraftige løsninger kan man redusere avtrykket sitt. Dette kan omfatte:

  • Digitalisering av kundeservice: Å flytte kundeservicekanaler til digitale plattformer som e-post, chat og chatboter reduserer behovet for papir og fysiske ressurser.
  • Energigjerrig infrastruktur: Bruk av fornybar energi, energieffektive datamaskiner og intelligent belysning i kundeservicesentre kan redusere energiforbruket.
  • Bærekraftig logistikk: Samarbeid med logistikkpartnere som tilbyr grønne løsninger for levering av produkter og varer.

Etisk og ansvarlig ansvarsfullhet

Kundeservicebransjen har et ansvar for å operere på en etisk og ansvarlig måte. Dette innebærer:

  • Sikre rettferdige arbeidsforhold: tilbyr anstendige lønninger, trygge arbeidsforhold og muligheter for faglig utvikling til alle ansatte.
  • Beskytte personvern: Implementere robuste sikkerhetstiltak for å beskytte kundenes personopplysninger.
  • Fremme etisk AI: Bruk av kunstig intelligens i kundeservice bør gjøres på en ansvarlig måte som unngår fordommer og diskriminering.

Gjennom å ta en aktiv rolle i å fremme FNs bærekraftsmål, kan kundeservicebransjen bidra til å skape en mer rettferdig, bærekraftig og velstående fremtid for alle. Ved å fokusere på miljøvennlige løsninger, støtte lokalsamfunn og operere på en etisk og ansvarlig måte, kan kundeservicebedrifter bli en positiv kraft for forandring.

Hvordan Complit bidrar til positive endringer gjennom kundeservice og CX-rådgivning

Som ledende kundeservicespesialister og CX-konsulenter i Norge er Complit dedikert til å hjelpe bedrifter med å realisere FNs bærekraftsmål gjennom sine handlinger. Vi gjør dette på flere måter:

Hjelper bedrifter med å bli mer miljøvennlige:

  • Vi tilbyr rådgivning om hvordan man kan digitalisere kundeservicekanaler for å redusere papirforbruk og energiforbruk.
  • Vi hjelper bedrifter med å velge bærekraftige teknologileverandører og implementere grønne løsninger i sine kundeservicesentre.
  • Vi fremmer beste praksis for bærekraftig logistikk og levering av produkter.

Kontakt oss for mer informasjon