Zendesk Support – et effektivt kundeservice-system

Zendesk support Norge

Zendesk Support er et effektivt kundeservice-system. Løsningen gjør alle kundehenvendelser, fra alle kommunikasjonskanaler, tilgjengelige på et og samme sted. Zendesk Support muliggjør sømløs, personlig og effektiv kommunikasjon. Dette skaper produktive supportmedarbeidere og fornøyde kunder.

Et intuitivt digitalt kundeserviceverktøy

Zendesk Support er et intuitivt digitalt kundeserviceverktøy, som er lett å lære og lett å like. Systemet er bygget opp med utgangspunkt i supportmedarbeiderne og deres behov. Alle verktøyene en kundeservicemedarbeider trenger, er tilgjengelig på en og samme arbeidsflate. Supportløsningen gjør det enkelt å være produktiv og å håndtere henvendelser fra flere kunder. Dette fra ulike kommunikasjonskanaler på en gang.

Zendesk Support – et effektivt kundeservice-system

Omnichannel kundeservice

Zendesk Support muliggjør omnichannel kundeservice. Du kan hente inn kundehenvendelser fra alle kanaler. Med funksjoner som web widget, forhåndsdefinerte svar og tilgjengelig søkehistorikk på kunder. Gjør Zendesk det mulig å betjene alle kunder raskt, via kommunikasjonskanalen kunden foretrekker.

Et fleksibelt saksbehandlingssystem

Supportløsningen til Zendesk er designet til å være et fleksibelt saksbehandlingssystem. Systemet fungerer ute av boksen, eller kan tilpasses på detaljnivå etter ønsket preferanser og etablert arbeidsflyt. Man kan gjøre endringer i APIet, eller benytte seg av tilgjengelige apper og integrasjoner.

Skap gode kundeopplevelser med profesjonell kundeservice

Zendesk support legger til rette for at kundekonsulentene kan yte profesjonel kundeservice og skape gode kundeopplevelser. Med gode analyseverktøy, synlig grad av tilfredshet på agent-nivå og visninger styrt etter SLA-avtaler med tanke på første responstid og saksoppdatering. Du vet til en hver tid graden av service teamet yter, trender blant kundehenvendelsene og hvordan dere ligger an opp mot gitte servicemål.

Complit er et spesialisert IT-selskap med tung kunnskap innen kundeservice løsninger, support, servicedesk outsourcing og managed services. Vi er eneste norske sertifiserte Zendesk partner og har satt opp support løsningen for flere store norske kunder. Vi bruker også Zendesk internt i vår servicedesk, noe som gjør at vi i tillegg har praktisk erfaring med bruk og optimalisering av supportløsningen.