Zendesk Explore – data og analyseverktøy for din service desk

Zendesk Explore Norge

Zendesk Explore er et data og analyseverktøy innebygget i løsningen Zendesk. Løsningen lar bedrifter måle og forbedre sin service desk og igjen graden av kundeservice.

Bruk data for å forbedre bedriftens kundeservice

Skal du tilby god kundeservice, realiseres dette lettere om du jobber målrettet etter data gitt av et godt analyseverktøy. Zendesk Explore gir deg tilgang til og innsikt i kundeanalyser som gir mening. Du kan gå bransjespesifikt i dybden av kundene dine og få en dyp forståelse for kundegruppen. La tilgjengelige data vise i hvilken grad bedriftens kundeservice, svarer til kundenes henvendelser og forventninger. Deretter kan du bruke dataen til å øke graden av service og forbedre bedriftens kundeservice.

Analyse av bedriftens omnikanal kundeservice

Tilbyr du kundeservice via flere kommunikasjonskanaler - e-post, chat, telefon, sosiale medier. Bør du ha kontroll over flyten av kundeservice i de ulike kanalene. Du ulike kildene for supporthenvendelser gir gjerne ulike flaskehalser, har ulik mengde henvendelser, krever ulik ordlyd, krever ulike maler for hurtigsvar og forhåndsdefinerte arbeidsflyt.

Zendesk Explore integrerer data fra alle kanaler, så du kan holde styr på hvordan kundene kommuniserer med bedriften, uansett kommunikasjonskanal.

Analyseverktøy med standard spørringer ute av boksen

Zendesk Explore kommer med standard spørringer ute av boksen, så du kan hente ut og se data med en gang. Du kan også bygge og skreddersy spørringer på detaljnivå. Helt tilpasset bedriftens ulike behov, avdelinger og kundegrupper. Du kan også klone standard dashboard og ha både best practice målinger og målinger tilpasset egen bedrift.

Zendesk Explore - data og analyseverktøy for din service desk

Deling av data og automatisk utsendelse av rapporter

Zendesk Explore gjør det enkelt å opprette timeplaner som automatisk sender ut rapporter til ønsket tidspunkt. På denne måten får alle nøkkelpersoner nødvendig data til riktig tid. Du kan velge hvilke personer som skal ha tilgang til hvilke rapporter og om de kun skal kunne se, redigere eller kunne opprette egne dashboard. Er Zendesk Explore satt opp riktig alle et forhold til relevant data og gitte, felles styringsmål.