Servicedesk outsourcing

La oss ta oss av kundeservice eller support for din bedrift

Vi tilbyr kundeservice og support som en outsourcet tjeneste. For bedrifter som ikke har ønske eller mulighet til å drive en kundeservice eller supportfunksjon med egne ressurser kan outsourcing være et godt alternativ for å levere en profesjonell tjeneste ut mot kunder eller ansatte.

Vi tilbyr alt fra support på enkeltprodukter til full IT servicedesk eller kundeservice. Vi tilpasser tjenesten til hver enkelt kunde slik at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstider og servicegrad mot kunde eller bruker dekker behovet. 

Vi leverer alle tjenester med personell lokalisert i Norge. Vi dekker en rekke språk på forespørsel og kan levere global dekning etter avtale. 

Single Point of Contact 

Vi kan levere en SPOC funksjon slik at man er sikret en betjent support eller kundeservicefunksjon med den tilgjengeligheten man trenger.

I SPOC løser vi de saker det er avtalt at vi skal løse, og så router vi øvrige saker videre til avtalte eskaleringspunkter i kundens organisasjon eller hos bedriftens øvrige leverandører. Vi kan sette opp routing mellom ticketing løsninger og vi kan følge opp saker som er eskalert videre for å sikre at alle saker løses.

Vi kan tilby omfattende rapportering slik at vår oppdragsgiver kan få full oversikt over den trafikken som flyter gjennom SPOC. Vi legger ut kontaktinformasjon på bedriftens intranett slik at alle ansatte vet hvor de skal få support og vi kan sette opp egne hjelpesenter i kundens branding for utvidet servicegrad for brukere eller kunder. 

Sluttbrukersupport

Vi kan betjene bedriftens sluttbrukere direkte. Vi kan ta support på utvalgte saker som kommer fra en sentral servicedesk eller vi kan være førstelinje mot alle brukere. Vi gir brukere tilgang til vår servicedesk via de kanaler som er ønskelig. Vi kan tilby tilgang via telefon, mail, webskjema eller chat. 

Vi dekker de teknologiene som er vanlig blant brukere, slik som Office365, Windows og andre sluttbrukerapplikasjoner. Øvrige fagområder etter avtale. 

Teknisk support

Vi tilbyr teknisk support for bedriftens fagpersonell og kan være en utvidet ressurs for bedriften. Vi løse support saker direkte eller eskalerer videre til produsent eller leverandør. Vi dekker en rekke IT fagområder som Microsoft Office365, Microsoft Azure, AWS, Google, Facebook og Zendesk. Øvrige fagområder etter avtale.

Servicedesk outsourcing Norge