Servicedesk outsourcing – Få hjelp til å levere profesjonell support

Sett kundeservice eller support for din bedrift til oss

Servicedesk outsourcing kan være et godt alternativ for bedrifter som ikke har ønske eller mulighet til å drive en kundeservice eller supportfunksjon med egne ressurser. Vi hjelper bedrifter å levere en profesjonell supporttjeneste ut mot kunder eller ansatte.

Vi tilbyr alt fra support på enkeltprodukter til full IT servicedesk eller kundeservice. Tjenesten blir tilpasset hver enkelt kunde slik at branding, kontaktflater, tilgjengelighet, åpningstider, responstider og servicegrad mot kunde eller bruker dekker behovet. 

Vi leverer alle tjenester med personell lokalisert i Norge. Om ønskelig dekker vi en rekke språk på forespørsel og kan levere global dekning etter avtale. Ønsker du mer informasjon om servicedesk outsourcing? Klikk på knappen nedenfor.

Single Point of Contact 

Vi kan levere en Single Point of Contact (SPOC) funksjon, slik at man er sikret en betjent support eller kundeservicefunksjon med den tilgjengeligheten man trenger.

I SPOC løser vi de saker det er avtalt at vi skal løse. Øvrige saker ruter vi videre til avtalte eskaleringspunkter i kundens organisasjon, eller hos bedriftens øvrige leverandører. Vi kan sette opp routing mellom ticketing løsninger og vi kan følge opp saker som er eskalert videre, for å sikre at alle saker løses.

Vi kan tilby omfattende rapportering, slik at vår oppdragsgiver får full oversikt over den trafikken som flyter gjennom SPOC. Kontaktinformasjon blir lagt ut på bedriftens intranett, slik at alle ansatte vet hvor de skal få support. Om ønskelig setter vi opp egne hjelpesenter med kundens branding, for utvidet servicegrad for brukere eller kunder. 

Sluttbrukersupport

Ønsker du å outsource sluttbrukersupport, kan vi kan betjene bedriftens sluttbrukere direkte. Vi kan ta support på utvalgte saker som kommer fra en sentral servicedesk, eller vi kan være førstelinje mot alle brukere. Brukerne får tilgang til vår servicedesk via ønskede kanaler. Vi kan tilby tilgang via telefon, mail, sosiale medier, webskjema eller chat. 

Vi dekker de teknologiene som er vanlig blant brukere, slik som Office365, Windows og andre sluttbrukerapplikasjoner. Øvrige fagområder etter avtale. 

Teknisk support

Vi tilbyr teknisk support for bedriftens fagpersonell og kan være en utvidet ressurs for bedriften. Supportsaker løses direkte, eller de kan eskaleres videre til produsent eller leverandør. Vi dekker en rekke IT fagområder som Microsoft Office365, Microsoft Azure, AWS, Google, Facebook og Zendesk. Øvrige fagområder etter avtale.

Les mer om outsourcing av kundeservice her.

Servicedesk outsourcing Norge