Managed services

Managed services

Vi tilbyr sikre og stabile leveranser av virksomhetskritiske cloudløsninger. Med managed services fra Complit kan våre kunder benytte de beste cloudløsningene i markedet, og samtidig overlate den daglige driften av disse til oss. Vi har kompetanse på Microsoft Azure, AWS og Google, slik at vi dekker de løsningene de fleste kunder velger. Vi benytter ITIL som rammeverk i våre prosesser. Denne metodikken sikrer oss forutsigbarhet i driften, slik at tilgjengeligheten på kundenes løsninger blir optimal. 

Fokus på cloudløsninger

Vi har valgt å fokusere på tjenester som supplerer cloudløsninger fra de ledende leverandører som Microsoft, AWS og Google. Ved at vi ikke tilbyr drift fra egne datasentere, kan vi fokusere fullt på å tilby kundene svært kostnadseffektive tjenester for en optimal driftsmodell.

Overvåkning 

Vi overvåker de tjenester som er nødvendige, og følger opp alle hendelser etter etablerte rutiner. Vi varsler kunde der dette er nødvendig. Vi benytter ledende verktøy for overvåkning og monitorering.

Drift

Vi utfører de driftsoppgavene som er nødvendige for å gi kunden en velfungerende og sikker infrastruktur i skyen. Vi sikrer at systemer er oppdaterte, og at endringer som kunden ønsker gjennomføres på en kvalitetssikret måte. 

Backup and recovery

Vi setter opp og drifter datasikringsløsninger slik at kundens data er ivaretatt på det nivået kunden ønsker. Kunder har forskjellige behov for datasikring og ulike typer data krever ulike grader av sikring. Vi bistår med valg av løsning og sørger for at tjenestene leverer i henhold til SLA.

Mobile device management

Vi tilbyr løsninger for håndtering av mobile enheter, slik at administrasjon og datasikkerhet ivaretas for kunde. 

Managed Services Norge