Managed services

Med Managed Services hos Complit får du tilgang på vår IT avdeling. Våre IT konsulenter sitter på mye kunnskap og ekspertise innenfor Cloudløsninger og Microsoft Azure, AWS og Google. De tilpasser i tillegg sin kunnskap til din bedrift.  

Managed services for Cloudløsninger

Vi tilbyr sikre og stabile leveranser av virksomhetskritiske cloudløsninger. Med managed services fra Complit kan du som kunde benytte deg av de beste cloudløsningene i markedet. Samtidig overlater du den daglige driften av disse til oss. Vi har kompetanse på Microsoft Azure, AWS og Google, slik at vi dekker de løsningene de fleste kunder velger. Vi benytter ITIL som rammeverk i våre prosesser. Denne metodikken sikrer oss forutsigbarhet i driften, slik at tilgjengeligheten på kundenes løsninger blir optimal. 

Vi har valgt å fokusere på tjenester som supplerer cloudløsninger fra de ledende leverandører som Microsoft, AWS og Google. Ved at vi ikke tilbyr drift fra egne datasentere, kan vi fokusere fullt på å tilby kundene svært kostnadseffektive tjenester for en optimal driftsmodell.

Ønsker du mer informasjon Manages Services, klikk på knappen nedenfor. 

4 grunner til å benytte seg av Managed Services

1. Komme ajour

Mange bedrifter sliter med å komme ajour og å videreutvikle bedriften, fordi service og support spiser for mye av tiden. Bedrifter som benytter seg av Manages Services reorganiserer og styrker bedriften, ved å sette bort deler av den interne IT avdeling. 

2. Forutsigbare kostnader

Ønsker du forutsigbare kostnader I forhold til sikkerhet, prestasjon og grad av service, kan dette oppnås ved å benytte seg av Managed Services. Ved å sette bort de oppgavene som spiser tid og ressurser vil dette styrke den interne IT avdelingen. Complit er Manages Services Provider (MSP) og bistår flere store bedrifter. Månedlige kostnader vil variere etter avtale, men fremfor å gjøre store interne investeringer, betaler man i stedet et månedlig beløp.

3. Tilgang på oppdatert kunnskap

Fremfor å kompetanseheve internt for å henge med på informasjons teknologi som hele tiden er i endring. Kan man velge å betale en månedlig avgift for å hente kunnskapen fra oss. Våre medarbeidere er alltid oppdatert og jobber kontinuerlig med kompetanseheving innen egne ansvarsområder. 

4. Minimer risiko med Manages Services overvåkning og sikkerhet

Vi overvåker de tjenester som er nødvendige, og følger opp alle hendelser etter etablerte rutiner. Du som kunde blir varslet der dette er nødvendig. Vi benytter ledende verktøy for overvåkning og monitorering.

Man minimerer risiko ved å sette bort overvåkning og sikkerhet til et firma med bedre rutiner og kompetanse på disse områdene.

Manages Services drift

Managed Services drift betyr at vi utfører de driftsoppgavene som er nødvendige for å gi kunden en velfungerende og sikker infrastruktur i skyen. Vi sikrer at systemer er oppdaterte, og at endringer som kunden ønsker gjennomføres på en kvalitetssikret måte. 

Manages Services Backup and Recovery

Vi setter opp og drifter datasikringsløsninger slik at kundens data er ivaretatt på det nivået kunden ønsker. Kunder har forskjellige behov for datasikring og ulike typer data krever ulike grader av sikring. Vi bistår med valg av løsning og sørger for at tjenestene leverer i henhold til SLA.

Mobile Device Management

Vi tilbyr løsninger for håndtering av mobile enheter, slik at administrasjon og datasikkerhet ivaretas for kunde. 

Managed Services Norge