Complit AS

Våre Tjenester

Vi leverer kompetanse og metode som sikrer en vellykket implementering
 

Rådgivningstjenester

Complit bistår kunder med valg av løsning, implementering og teknisk forvaltning av support og servicedeskløsninger fra ledende produsenter. Vi jobber med implementering av nye løsninger og med strukturering og videreutvikling av eksisterende løsninger. Vi er kundens rådgiver, og vi bidrar til at kundens tekniske plattform for support og kundeservice fungerer optimalt. Vi leverer våre tjenester både som prosjekter og som løpende tjenester.

 

Teknisk support som en tjeneste

Complit leverer teknisk support som en tjeneste til oppdragsgivere som vil outsource denne funksjonen. Vi leverer tilpassede whitelabel-tjenester hvor personell, kompetanse, prosesser og verktøy er en del av en integrert tjeneste. Dette sikrere en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad. Vi leverer tjenester til opppdragsgivere i mange land. Våre tjenester dekker en rekke ulike standardteknologier, samt at vi kan levere support på oppdragsgivers produkter og teknologier.

 

Kundeservice som en tjeneste

Complit leverer kundeservice som en tjeneste til oppdragsgivere som vil outsource denne funksjonen. Vi leverer tilpassede whitelabel-tjenester hvor personell, kompetanse, prosesser og verktøy er en del av en integrert tjeneste. Dette sikrer en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad som er lett å implementere og skalere. Tjenesten leveres i tett samarbeid med oppdragsgivers egne ressurser slik at tjenesten blir en integrert del av oppdragsgivers kundeservicefunksjon.

 

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert informasjon om våre tjenester og produkter.