Våre tjenester

Vi leverer kompetanse og metode som sikrer en vellykket implementering

Våre tjenester

Vi leverer kompetanse og metode som sikrer en vellykket implementering

Rådgivningstjenester

Complit bistår kunder med valg av løsning, implementering og teknisk forvaltning av support og servicedeskløsninger fra ledende produsenter. Vi jobber med implementering av nye løsninger og med strukturering og videreutvikling av eksisterende løsninger. Vi er kundens rådgiver, og vi bidrar til at kundens tekniske plattform for support og kundeservice fungerer optimalt. Vi leverer våre tjenester både som prosjekter og som løpende tjenester.

Les mer
Image

Teknisk support som en tjeneste

Complit leverer teknisk support som en tjeneste til oppdragsgivere som vil outsource denne funksjonen. Vi leverer tilpassede whitelabel-tjenester hvor personell, kompetanse, prosesser og verktøy er en del av en integrert tjeneste. Dette sikrere en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad. Vi leverer tjenester til opppdragsgivere i mange land. Våre tjenester dekker en rekke ulike standardteknologier, samt at vi kan levere support på oppdragsgivers produkter og teknologier.

Les mer
Image

Kundeservice som en tjeneste

Complit leverer kundeservice som en tjeneste til oppdragsgivere som vil outsource denne funksjonen. Vi leverer tilpassede whitelabel-tjenester hvor personell, kompetanse, prosesser og verktøy er en del av en integrert tjeneste. Dette sikrer en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad som er lett å implementere og skalere. Tjenesten leveres i tett samarbeid med oppdragsgivers egne ressurser slik at tjenesten blir en integrert del av oppdragsgivers kundeservicefunksjon.

Les mer
Image