Personvern

Personvern

Personvern og informasjonssikkerhet

Vi følger strenge prinsipper for personvern og informasjonssikkerhet slik at våre oppdragsgivere kan være trygge på at alle data vi kommer i befatning med blir ivaretatt på en sikker måte. Alle våre ansatte jobber fra norsk lokasjon, er underlagt strenge konfidensialitetsavtaler, og følger et strenge sikkerhetsregime. Persondata håndteres i henhold til GDPR. Vi er godkjente som 3.parts leverandør til Norsk Helsenett. Kontakt oss for mer informasjon.