Kindly

Ledende leverandør av Conversational AI

Kindly

Ledende leverandør av Conversational AI

Chatbots er snart noe alle har som en del av sin digitale kundeserviceplattform. Kindly er en norsk leverandør av Chatbot løsninger, og er ledende på chatbot-teknologi. Løsningen brukes av en rekke kjente selskaper, og har vist seg å være en robust løsning som håndterer store volumer og komplekse strukturer. Selskapet har solide eiere og er i sterk vekst. Løsninger brukes av ledende selskaper i inn og utland.

  • Kindly har unike konverteringsløsninger som i snitt bidrar med 5-10% økt konvertering, og leverer i snitt mellom 30-90% automatisering
  • Kindly har lokale språkmodeller og tilpasses unikt for hvert enkelt språk
  • Kindly har integrasjonsmuligheter mot Zendesk og er det beste valget av chatbot for kunder som har Zendesk som sin kundeserviceplattform
  • Kindly har åpne API’er slik at integrasjonsmulighetene er store
  • Kindly plattformen er ledende på teknologi, og har unike ML-verktøy (Kindly Insights) som gjør arbeidet med chatbot etter implementering mer effektivt ved at chatboten lærer basert på kundenes input
ImageImage