Complit er en del av Crayon Group

Complit er en del av Crayon Group

Crayon er software eksperter. De leverer programvare og konsulenttjenester til virksomheter med komplekse IT-behov. Complit er et heleid datterselskap av Crayon Group.

Crayon Group er verdensledende innen IT og digitale transformasjonstjenester

Crayon er leverandør- og teknologiuavhengige og finner på den måten løsningene som er best for akkurat din bedrift. De er verdensledende innen IT og digitale transformasjonstjenester. Spesielt innen kostnadskontroll og optimalisering av bedrifters IT investeringer briljerer dem.

De siste årenes "reise til skyen", gjør at stadig større deler av bedrifters IT infrastruktur og programvare havner hos store softwareselskaper. Samtidig som programvare og IT, står for en stadig økende andel av kostnaden ved å drive forretning. Dette gjør at bedrifter velger å benytte blant annet Crayon som kanal til tilgang på fagpersoner og ekspertise.

Crayon har pålitelige tekniske rådgivere

Crayon har pålitelige tekniske rådgivere for mange av verdens ledende organisasjoner. Gjennom deres gode miks av mennesker, verktøy og systemer, hjelper de kunder å optimalisere avkastning fra komplekse teknologinvesteringer.
De gir en sømløs verdikjede for tjenestelevering som bygger bro mellom IT og strategisk rådgivning, på tvers av følgende forretningsområder:

Crayon Group har hovedkontor i Oslo, Norge. Bedriften har mer enn 1200 ansatte fordelt på 43 kontorer på verdensbasis. Les mer hva Crayon skriver på sine sider her.