Complit AS

Spesialister på support, servicedesk og kundeservice

Bedre kundeopplevelser med gode digitale løsninger

Rådgivningstjenester

Complit bistår kunder med valg av løsning, implementering og teknisk forvaltning av support og servicedeskløsninger fra ledende produsenter. Vi jobber med implementering av nye løsninger og med strukturering og videreutvikling av eksisterende løsninger. Vi er kundens rådgiver, og vi bidrar til at kundens tekniske plattform for support og kundeservice fungerer optimalt. Vi leverer våre tjenester både som prosjekter og som løpende tjenester.

Løsninger for support og kundeservice

Complit leverer skybaserte løsninger for support og kundeservice fra markedsledende produsenter. Vi har lang erfaring med faget, og har implementert løsninger for kunder i mange ulike bransjer.

Vi sørger for at løsningene blir implementert på en optimal måte, og vi tar ansvar for at kunden bruker sin løsning på hensiktsmessig måte. Dette sikrer en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostand, og vi hjelper kunden med å tilpasse løsninger ettersom behovene utvikles.

Kundeservice som en tjeneste

Complit leverer kundeservice som en tjeneste til oppdragsgivere som vil outsource denne funksjonen. Vi leverer tilpassede whitelabel-tjenester hvor personell, kompetanse, prosesser og verktøy er en del av en integrert tjeneste. Dette sikrer en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad som er lett å implementere og skalere. Tjenesten leveres i tett samarbeid med oppdragsgivers egne ressurser slik at tjenesten blir en integrert del av oppdragsgivers kundeservicefunksjon.

Teknisk support som en tjeneste

Complit leverer teknisk support som en tjeneste til oppdragsgivere som vil outsource denne funksjonen. Vi leverer tilpassede whitelabel-tjenester hvor personell, kompetanse, prosesser og verktøy er en del av en integrert tjeneste. Dette sikrer en tjeneste med forutsigbar servicegrad og kostnad. Vi leverer tjenester til oppdragsgivere i mange land. Våre tjenester dekker en rekke ulike standardteknologier, samt at vi kan levere support på oppdragsgivers produkter og teknologier.

Kunder

Våre kunder er det beste bevis på den verdi vi leverer. Vi jobber kontinuerlig for å hjelpe med de behov og utfordringer de har, og strekker oss langt for å skape suksess for alle sammen. Et utdrag av våre kunder under.

 

Vi er et stolt Crayon-selskap

Vi er et selskap i Crayon Gruppen, har lang erfaring og har jobbet med mange mellomstore og store selskaper i både offentlig og privat sektor

 

Helsesjekk 

Vi gjennomfører en rask og kostandsfri evaluering av din bedrifts kundeserviceplattform. Basert på analysen gir vi konkrete råd og anbefalinger om tiltak som kan bidra til bedre kundeopplevelser, bedre arbeidsflyt for medarbeidere som jobber med kundeservice og mer kostnadseffektive løsninger.